ZAKAŽITE TERMIN

Obično se kod muškarca vrše hormonske analize kada postoji patološki nalaz spermograma i problem sa sterilitetom.

Radi se o analizama krvi u kojima se ispituje nivo testosterona, FSH, LH, prolaktin, estradiol i kortizol, dakle, hormoni koji se luče u hipotalamusu, hipofizi i u testisima, i koji su direktno povezani sa proizvodnjom sperme.

 Povezanost hormona – steriliteta kod muškaraca

Spermatogeneza (proizvodnja sperme) kod muškarca je rezultat stimulacije testisa pomoću hormona (gonadotropina, ili FSH ili LH), koji se luče u hipofizi u mozgu. Ovi hormoni stimulišu testis kako bi proizveo testosteron, i preko njega, spermatski epitel proizvodi zadovoljavajući broj zrelih spermatozoida, sposobnih za oplodnju. Bilo kakva disfunkcija hipofize ili testisa, kada je u pitanju lučenje ovih hormona, može imati uticaj na plodnost kod muškarca.

Takođe, bilo kakva disfunkcija ovih žlezda, može biti posledica neke genetske anomalije kod muškarca, kao što je sindroma Kallmann ( Kalmanov sindrom).

Priprema i vršenje hormonskih analiza
U vremenskom periodu pre obavljanja hormonskih analiza, neophodno je detaljno obavestiti lekara o uzimanju supstanci kao što su androgeni, steroidi, klomifen, estrogen itd., budući da mogu uticati na nalaz.

Hormonske analize obuhvataju vađenje krvi, koje se uglavnom obavlja u jutarnjim satima kada su hormoni u najvećoj koncentraciji.

 Nakon obavljanja hormonskih analiza
Lekar tumači nalaze hormonskih analiza, za svaki hormon ponaosob, na osnovu toga formira jasnu sliku o uzrocima problematične spermatogeneze i preporučuje odgovarajuću terapiju za par, u cilju postizanja oplodnje.