ZAKAŽITE TERMIN

Višestruko ponovljenim pobačajima se smatraju tri ili više uzastopna pobačaja, koji se dešavaju pre 24. nedelje trudnoće. Višestruko ponovljeni pobačaji se javljaju kod svakog stotog para koji pokušava da ostvari trudnoću.

Kod manje od 50% parova utvrđuje se konkretan razlog, dok većina kod koje se ne utvrdi razlog, uspeva kasnije da dobije dete.

Postoji nekoliko faktora koji imaju ulogu u višestruko ponovljenim pobačajima

 • Starost: sa porastom uzrasta kod žene se povećavaju i šanse za pobačaj. Kod žena starijih od 40 godina, više od 1 na svake 2 trudnoće će se završiti pobačajem.
 • Antifosfolipidni sindrom: antifosfolipidni sindrom je stanje kod kojeg se javlja sklonost ka pojačanom zgrušavanju krvi.
 • Genetski faktori: kod 2-5% parova sa višestruko ponovljenim pobačajima, jedan od partnera ima neku hromozomsku anomaliju, iako je on sam po sebi normalan.
 • Insuficijencija materice: obično se tiče pobačaja koji se javljaju između 14. i 23. nedelje. Postavljanje dijagnoze je teško, ali se javlja sumnja, ako je prethodno zabeležen prevremeni porođaj.
 • Infekcije: uloga upale u višestruko ponovljenim pobačajima je nejasna.
 • Trombofilija: nasledne bolesti sa sklonošću ka pojačanom zgrušavanju krvi.
 • Anatomske abnormalnosti materice: kao što je dvoroga ili jednoroga materica. Septum materice je ređi uzrok pobačaja, naročito ako je mali.
 • Dijabetes i poremećaji u radu štitne žlezde: stanja koja ne izazivaju pobačaje ako su pod kontrolom.
 • Prirodne ćelije ubice (NK ćelije, Natural Killer Cells) Kako bi majka zaštitila fetus, dolazi do delimične inhibicije posebnih ćelija imunog sistema čiji je zadatak da reaguju negativno na svako strano telo, a organizam ih koristi kao zaštitu. Poznavanje funkcionalnog statusa NK ćelija, tj. da li imaju štetan uticaj na fetus, je bitno u pobačajima i u neuspešnim pokušajima vantelesne oplodnje, uprkos idealnim izgledima za trudnoću.
 • Antipaternalna antitela Histološki podaci (koji dolaze od oca fetusa) se genetski kodifikuju i formiraju genetsku lokaciju, antigen ccHLA-G u posteljici koja se formira. Izuzetno je bitno da majka proizvodi anipaternalna antitela, kako bi preživela novoformirana posteljica, a samim tim i trudnoća.
 • Imunološki faktori: kod nekih parova se čini da imunološka veza sa fetusom nije uobičajena
 • Gojaznost
 • Pušenje
 • Prekomerno konzumiranje alkohola

Postoje testovi za ispitivanje svih uzroka višetruko ponovljenih pobačaja i za rešavanje svakog slučaja, bilo farmaceutskim putem, bilo izmenama u vođenju slučaja (genetsko savetovanje, donacija jajnih ćelija, spermatozoida, surogat majka, usvajanje). U slučajevima kada se ne pronalazi uzrok, lečenje je uglavnom empirijsko.

Psihiloška podrška je sigurno od primarnog značaja i ne sme biti zanemarena u slučaju navedenih parova, pre bilo kakve intervencije.