ZAKAŽITE TERMIN

Preimplantaciono testiranje histokompatibilnosti

Preimplantaciono testiranje histokompatibilnosti (HLA typing) se radi kod parova koji žele zdravu decu koja će moći da postanu donatori pluripotentnih hemopoetskih matičnih ćelija svojoj braći i sestrama, koji boluju od ozbiljnih bolesti.

Radi se o jednoj od najboljih terapija za decu koja boluju od bolesti krvi, kao što su talasemija, srpasta anemija, kao i od malignih bolesti, kao što su leukemija i limfoma. Preimplantaciono testiranje histokompatibilnosti dozvoljava roditeljima ne samo da dobiju dete-donora histokompatibilno sa već rođenim detetom, već i da istovremeno obave kontrolu drugog deteta, na konkretnu naslednu bolest, putem preimplantacione genetske dijagnostike.