ZAKAŽITE TERMIN

Procedura preimplantacionog genetskog skrininga

Preimplantacioni genetski skrining PGS predstavlja metod kontrole hromozoma na embrionima, koji nastaju kao rezultat vantelesne oplodnje, a u cilju utvrđivanja potencijalnih numeričkih (trisomija 21, trisomija 13, trisomija 18) ili strukturalnih hromozomskih aberacija kao i mogućih genetskih oboljenja.

Procedura preimplantacionog genetskog skrininga obuhvata stvaranje embriona korišćenjem metoda vantelesne oplodnje, a faze koje obuhvata su sledeće:

  1. faza

Par započinje proces vantelesne oplodnje sakupljanjem i oplodnjom jajnih ćelija.

  1. faza

Oplođene jajne ćelije se razvijaju 3 dana u laboratoriji (za biopsiju 3. dana) ili 5 dana (za biopsiju 5. dana, stadijum blastociste).

  1. faza

Embriolog, adekvatno obučen za ovu proceduru, uzima uzorak za biopsiju sa embriona koji se ispituju, korišćenjem laserskih zraka koji zasecaju ćeliju.

  1. faza

Bioptički uzorak se ispituje u specijalizovanim laboratorijama za genetska ispitivanja, na hromozomske anomalije ili na gene koji se povezuju sa monogenetskim oboljenjima.

  1. faza

Na osnovu rezultata genetske analize, samo zdravi embrioni se prenose u matericu žene, dok se istovremeno preostali zdravi embrioni zamrzavaju kako bi se eventualno iskoristili u sledećem ciklusu.