ZAKAŽITE TERMIN

Psihološka Podrška

Vantelesna oplodnja je otvorila nove horizonte u prevazilaženju steriliteta i danas ima visoku stopu uspešnosti. Međutim, i dalje se radi o teškoj proceduri, koja nosi sa sobom dosta psihološkog pritiska.

Način na koji svaka osoba reaguje na problem sa sterilitetom je drugačiji. Normalno je da kod para koji se podvrgava vantelesnoj oplodnji ili kod jednog od dvoje partnera, postoji strah od nepoznate medicinske procedure i nesigurnost prema predstojećem procesu. Vrlo često, par želi da podeli ova osećanja sa nekim stručnim licem koje će ga podržati, bez opasnosti od prenošenja njihovog problema drugim licima.

Glavni problemi se odnose na:

  • Osećaj nesigurnosti zbog predstojeće medicinske procedure.
  • Smenjivanje osećanja nade i očaja, u zavisnosti od toka terapije.
  • Osećaj neuspešnosti, niskog samopouzdanja, krivice, srama i uvređenosti.
  • Trošenje vremena i energije
  • Finansijski problemi i promena porodičnog finansijkog plana, koji za posledicu mogu imati odricanje od nekih snova.
  • Promene u njihovoj ličnoj vezi, koja nekad može biti prisnija, a ponekad se javljaju problemi.
  • Uticaj na radni učinak
  • Osećaj nepravde

U centru IAKENTRO postoji poseban tim psihologa sa kojim se, ako to želite, možete konsultovati, kako biste prevazišli ove probleme. Ishod terapije je, svakako, bolji kod parova koji su bili psihički pripremljeni za vantelesnu oplodnju.

Za nas je veoma bitno da imate pozitivan stav tokom vantelesne oplodnje i uverenost da ćete brzo steći potomstvo.