ZAKAŽITE TERMIN

Vantelesna oplodnja u prirodnom ciklusu, odnosno bez primene hormona, ima za cilj praćenje ovulacije koja se javlja kod svake žene sa urednim menstrualnim ciklusom.

Koji je postupak vantelesne oplodnje kod prirodnog ciklusa?
Folikul u razvoju se kontroliše ultrazvukom svaka 3-4 dana, kako bi se utvrdio tempo razvoja. Kada je folikul dovoljno razvijen (prečnik max. 18-20mm), sa lučenjem zadovoljavajuće količine estradiola, što ukazuje na zrelost, kao i na kvalitet jajne ćelije koju sadrži, pristupa se administraciji horionskog gonadotropina (hCG), kako bi se dostiglo završno sazrevanje. Nakon 36 sati se obavlja punkcija folikula, pod sedacijom, kako bi jedna jajna ćelija bila preuzeta, pod uslovom da postoji. Zatim sledi mikrofertilizacija jajne ćelije (ICSI) u laboratoriji i embriotransfer u roku od 3 ili 5 dana.

U 40% slučajeva se ciklus poništava zbog odsustva jajne ćelije, zbog nemogućnosti oplodnje ili odlaganja deobe embriona.

Često se embrion ne usađuje direktno, nego se putem vitrifikacije vrši krioprezervacija, u fazi blastociste, i taj proces se ponavlja dok se ne dođe do 2 embriona, koja će zatim biti preneta u sledećem ciklusu, nakon adekvatne pripreme endometrijuma.

Koja je stopa trudnoća kod vantelesne oplodnje u prirodnom ciklusu?
Kod brojnih ispitanih slučajeva, procenat trudnoće kod vantelesne oplodnje u prirodnom ciklusu ne prelazi 15% po pokušaju, dok isti procenat kod klasične vantelesne oplodnje u istaknutim centrima iznosi 50-54% kod žena starosti do 28 godina i 20% kod žena starih 40 godina. Treba napomenuti da u prirodi, kod ljudi, najviši procenat trudnoća po ciklusu iznosi 20-25%, a jajne ćelije dobrog kvaliteta koje postoje u jajnicima se smanjuju sa porastom starosne dobi. U starosnom uzrastu od 20 godina, 80% jajnih ćelija je dobrog kvaliteta, dok sa 40 godina, taj procenat iznosi samo 15-20%.

Koje su prednosti metode?

 • Odsutstvo hormonskih stimulacija
 • Odsustvo mogućnosti blizanačke trudnoće (visokorizične trudnoće)
 • Izbegavanje sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS).
 • Osećaj prirodnog načina začeća
 • Smanjeno psihičko opterećenje zbog odsustva uzimanja lekova
 • Smanjenje troškova po pokušaju.

Koji su nedostaci metode?

 • Niski procenat trudnoća i rođenja živog novorođenčeta po pokušaju, u poređenju sa klasičnom vantelesnom oplodnjom.
 • Dugotrajan proces s višestrukim uzimanjem jajnih ćelija i poništavanjima ciklusa.
 • Povećano psihičko opterećenje kod ponovljenih neuspeha.
 • Povećanje krajnjeg troška kod ponovljenih neuspeha.

Kod kojih kategorija žena se primenjuje metoda?

 • Žene mlađe od 35 godina
 • Žene svih uzrasta koje ispunjavaju uslove za vantelesnu oplodnju, a ne žele hormonsku stimulaciju jajnika
 • Žene svih uzrasta koje pokazuju slabu reakciju jajnika (poor responders), čak i pri velikim dozama hormona (gonadotropina), proizvodeći manje od tri jajne ćelije, nezavisno od protokola stimulacije.
 • Kao krajnje rešenje pre donacije jajnih ćelija
 • Kada postoje medicinski razlozi da se izbegne hormonska stimulacija, kao što su bolesti jetre i bubrega, istorija raka dojke i jajnika.

Da zaključimo, vantelesna oplodnja u prirodnom ciklusu je interesantno alternativno rešenje za žene koje ne žele da primaju hormonalnu terapiju i koje su spremne da prihvate nižu stopu trudnoća, kao i povećan procenat gubljenja ciklusa po pokušaju, u poređenju sa klasičnom vantelesnom oplodnjom. Prirodni ciklus je pristupačno rešenje ako se trudnoća ostvari u prvom pokušaju, ali ne u slučajevima ponovljenih neuspeha.