ZAKAŽITE TERMIN

Zamrzavanjem genetskog materijala mogu se očuvati ćelije tkiva i organi, u cilju zaustavljanja njihovih metaboličkih procesa. Iako „sporo“ zamrzavanje dozvoljava njihovo očuvanje na neodređeno vreme, smanjenje, a zatim porast temperature, često prouzrokuju oštećenja, naročito između temperatura ∼0°C do −15°C. Tako se tokom procesa zamrzavanja ćelije izlažu različitim pritiscima (termičkim, hemijskim i mehaničkim), koji mogu uticati na njihov pravilan rad.

Vitrifikacija je alternativan pristup „sporog“ zamrzavanja, koji dozvoljava zamrzavanje živih tkiva i ćelija na temperaturama mržnjenja sa istovremenim izbegavanjem stvaranja ekstracelularnog i intracelularnog leda.

Reč je o revolucionarnoj tehnici kojom se postiže preobraćanje materijala u staklastu strukturu, u kojoj nema kristalnih struktura, a to se postiže koršćenjem povećanih koncentracija posebnih krioprotektantnih molekula i brzog pada temperature. Jajne ćelije i embrioni koji se pripremaju za vitrikfikaciju se izlažu posebnim krioprotektantnim rastvorima, a zatim se stavljaju na posebne palete, koje se zatim zatvaraju hermetički. Zatim se potapaju direktno u tečni azot na -196°C, gde se i čuvaju.