ZAKAŽITE TERMIN

Zamrzavanje tkiva testisa

Zamrzavanje tkiva testisa se odnosi na tkivo koje sadrži zrele spermatozoide, koji se mogu ekstrahovati nakon odmrzavanja i koristiti prilikom mikrofertilizacije.

Kada se primenjuje
Uzimanje bioptičkog materijala tkiva testisa je obavezno u slučajevima azoospermije, sa jedne strane, u cilju potvrđivanja prisustva ili odsustva spermatozoida, a sa druge strane radi preuzimanja i krioprezervacije. Međutim, najvažnija primena ove tehnike je upotreba zamrzavanja tkiva testisa kao mera očuvanja plodnosti kod muškaraca koji će se podvrgnuti terapiji protiv raka, a rizikuju da nakon terapije imaju problem sa azoospermijom, kao i kod muške dece i adolescenata koji boluju od potencijalno izlečivih malignih neoplazija, kod kojih se, međutim, testisi nalaze u stadijumu pre početka spermatogeneze, a postoji opasnost od antitumorske terapije.

Kako se obavlja
Obično se uzimaju delovi tkiva iz svakog testisa, od kojih se seku manji delovi. Po jedan deo tkiva od oba testisa se šalje na histološku analizu, a preostali se krioprezerviraju. Delovi tkiva koji će se krioprezervirati se postavljaju u kriogene bočice, sa adekvatnim krioprotektantima, a nakon specijalnog protokola krioprezervacije, smeštaju se u tečni azot na -196°C, gde će se čuvati, dok ne budu iskorišćeni za mikrofertilizaciju.