ZAKAŽITE TERMIN

Krioprezervacija

Razlozi iz kojih žena može izabrati zamrzavanje sopstvenog genetskog materijala mogu biti zdravstveni ili društveni.

Najčešći zdravstveni razlozi su sledeći:

  • Postoje slučajevi rane menopauze u porodici, tako da žena želi u mlađem uzrastu da zamrzne genetski materijal
  • Žena mora da se podvrgne uklanjanju jajnika ili potpunoj histerektomiji.
  • Endometrioza
  • Dijagnoza raka za čije će lečenje biti potrebne hemioterapije i zračenje.

 

Društveni razlozi su sledeći:

  • Ostvarivanje na profesionalnom planu
  • Pronalaženje odgovarajućeg partnera