ZAKAŽITE TERMIN

Pacijenti s karcinomom (pre i nakon hemioterapije)

Rak pogađa svaku 50. ženu i svakog 70. muškarca do starosne dobi od 39 godina. Isto tako, 1 od 500 dece će biti dijagnostikovano nekom vrstom dečijeg kancera.

Na sreću, napredak u lečenju raka je povećao stopu preživljavanja kod takvih pacijenata.

Danas su rano otkrivanje raka i mnogobrojni tretmani u kombinaciji s hirurškim zahvatima, hemioterapijom i zračenjem poboljšali kvalitet života obolelih od raka. Razmišljanje o budućnosti bez raka čini pacijente da se zapitaju i: Da li će biti u mogućnosti da osnuju porodicu nakon lečenja raka?

 

Sve žene se rađaju sa ograničenim brojem jajnih ćelija. Vremenom postoji prirodno smanjenje broja preostalih jajnih ćelija, dok žena ne uđe u menopauzu. Poznato je da lečenje raka može smanjiti brzo i dramatično broj jajnih ćelija ko žene, i može dovesti do rane menopauze kod 15-89% pacijentkinja nakon hemioterapije.

Srećom, postoji nada za očuvanje plodnosti, zahvaljujući novim tretmanima protiv raka i naprednim tehnologijama za reprodukciju. Saradnja onkologa i specijaliste za plodnost nudi šansu muškarcima, ženama i deci da se izleče od raka i da postanu roditelji.

 Pre onkoloških tretmana

Kod žena koje primaju veće doze i određene vrste hemioterapije, a naročito kod onih koje su starijeg uzrasta (naročito iznad 35 godina) i kod onih koje boluju od Hočkinove bolesti, postoji veći rizik od rane menopauze.

Budući da je teško predvideti hoće li žena biti plodna nakon lečenja raka, važno je uzeti u obzir mogućnosti za očuvanje plodnosti pre početka terapije.

Koja su alternativna rešenja pre početka onkološkog tretmana?

Za žene:

 • zamrzavanje jajnih ćelija
 • vantelesna oplodnja i zamrzavanje embriona
 • zamrzavanje tkiva jajnika
 • mediciinsko lečenje pomoću GnRH analoga

Za muškarce:

 • zamrzavanje sperme
 • vantelesna oplodnja i zamrzavanje embriona
 • aspiracija tkiva testisa i zamrzavanje

Za devojčice:

 • zamrzavanje tkiva jajnika
 • medicinsko lečenje pomoću GnRH analoga

Za dečake:

 • zamrzavanje sperme
 • aspiracija tkiva testisa i zamrzavanje

 

 

Nakon onkoloških tretmana

Prvi korak je da se ispita plodnost i da se zatim odredi neophodna terapija i utvrde dostupne opcije.

Mnoge žene će i dalje imati menstruaciju i nakon tretmana. Međutim, to ne znači da su plodne. Najpouzdaniji način procene plodnosti nakon lečenja raka je merenjem nivoa hormona u krvi (FSH, estradiol, antimilerijanov hormon i progesteron). Ultrazvučni pregled jajnika takođe može biti koristan.

Koje su opcije?

 • Lečenje plodnosti i asistirana reprodukcija
 • Doniranje jajnih ćelija
 • Surogat majčinstvo