ZAKAŽITE TERMIN

Surogat majka

Surogat majčinstvo (pozajmljena materica) se primenjuje kada žena ne poseduje funkcionalnu matericu ili nije u stanju da iznese trudnoću iz medicinskih razloga.

Biološka majka i surogat majka, odnosno ona koja iznosi trudnoću i rađa dete biološke majke.

Iznošenje trudnoće jednog para od strane trećeg lica je dozvoljeno samo uz sudsku dozvolu, pod uslovom da postoji pismeni dogovor, bez naknade, između para koji pribegava pozajmljenoj materici i ženi koja prihvata da iznese trudnoću.

Indikacije za korišćenje surogat majke su:

 • Urođeni nedostatak materice (sindrom Mayer-Rokitansky)
 • urođene malformacije na materici
 • više fibroidnih tumora na materici
 • određene bolesti koje čine trudnoću opasnom po život žene, kao što su urođena srčana oboljenja
 • slučajevi višestrukih pobačaja
 • odabrani slučajevi prethodnih višestrukih neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje

Zakonodavstvo i surogat majčinstvo

 • Identitet jajnih ćelija ili donora/donorki gameta se ne otkriva licima koja žele potomstvo pomoću doniranih oplođenih jajnih ćelija i gameta.
 • Izričito je zabranjeno ustupanje genetskog materijala uz novčanu nadoknadu, jer se protivi moralu (contra bonos mores).
 • Uz sudsku dozvolu je dozvoljen transfer stranih oplođenih jajnih ćelija u telo žene koja će izneti trudnoću
 • Podnosilac zahteva za dozvolu je isključivo žena koja želi da dobije dete i nije u mogućnosti iz medicinskih razloga da iznese trudnoću, a nije prešla 50. godinu života.
 • Za potrebe surogat majčinstva treba obaviti lekarska ispitivanja, kako kod žene koja će izneti trudnoću, tako i kod para koji želi da stekne potomstvo, a bilo biološka bilo surogat majka treba da ima prebivalište u Grčkoj. Takođe, jajna ćelija treba da bude ne od surogat majke, već ili od žene koja želi da postane majka, ili od treće žene koja je donirala jajne ćelije.
 • U slučaju surogat majčinstva pravno usmeravanje je neophodno, kako bi se izbegle moguće komplikacije tokom procedure. Takođe, treba sačiniti i privatni sporazum između para, centra i surogat majke, kako bi sve stranke bile zaštićene. Prema zakonu, ugovor o trudnoći se sačinjava u pismenom obliku i bez ikakve naknade.